• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 Kjære gjest!
 
Den 11/7 d.å. ble det endelig avklart at utleier av restaurantlokalene ikke ønsker å fornye
leieavtalen som omfatter lokalene i Rosenkrantz gate 7.
 
Vår nåværende avtale utløp 31/8-13.
 
Det har dessverre på denne korte tiden ikke lykkes oss å finne
nye egnede lokaler for vår type drift.
 
Vi er svært lei oss og beklager at vi nå må flytte uten å ha nye lokaler som
betyr at vi må gjøre et opphold i driften.
 
Siste åpningsdag i Rosenkrantz gate 7 var derfor lørdag 31. August.
 
Følg oss på Facebook!
 
Med hilsen
New Orleans Restaurant & Cajun Café
 
Dear Guest
The 11th July it became clear that the landlord did not want to renew the
lease with the New Orleans Restaurant as.
In this short time after we have not succeeded in finding new
suitable location for our type of restaurant.
We are very sorry that we have to move without having a new
place which means we have to make a stop.
 
Last day was therefore august 31.
For further updates please follow us on FB


¨New Orleans Restaurant & Cajun Café

                                                                                                            
     
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS